Yogawiki

Vrishchikasana - Skorpion

Sanskrit Name: Vrishchikasana (Vrishchika = Skorpion)
Name: Skorpion (Variante I)
Kategorie: Umkehrhaltung, Balance 

Praxis