John Scott

Ashtanga Yoga DVD mit John Scott

John Scott ist einer der respektiertesten Vertreter des Ashtanga Vinyasa Yoga. Er war Schüler von Sri K Pattabhi Jois - dem Gründer von Ashtanga Yoga.